׳כשאת נוגעת שם אני רוצה לבכות׳ היא אומרת לי כשאני ממששת את מפרק האגן הקדמי. העיניים מאדימות, ותוך כדי שאנחנו ממשיכות עם המגע אל הבטן כחלק ממהלך הבדיקה, הדמעות מתחילות לזלוג, ואיתן מתחיל שטף של מילים שניכר שכבר הרבה זמן רוצות להישמע. על אימהות טוטאלית, ועל אימהות ׳נכונה׳, ועל אשמה, ועל גודל האחריות, ועל ה׳אני׳ …

כשאת נוגעת בבטן אני רוצה לבכות לקריאה »